GDPR – Vår personuppgiftspolicy

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Du har alltid möjlighet att ta del av dina personuppgifter och att få dem rättade eller raderade. Du kan avsäga dig utskick av information som t ex nyhetsbrev via e-post.


Information om vilka personuppgifter vi hanterar

Personuppgifter är de uppgifter vi sparar för att kunna identifiera dig som kund och hantera vår relation med dig som kund på ett professionellt sätt. De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Det är uppgifter som adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och faktureringshistorik.


Hantering av personuppgifter

Alla personuppgifter om kunder samlas i vårt affärssystem Visma, i bokningssystemet

Boka Direkt, i vårt mailregister och i vår telefonbok. Utöver detta har vi ingen registrering eller separata noteringar om enskilda kunder. Personuppgifterna används för att kontakta kunder, fakturera, hantera betalningar och för att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen.


Insamling av uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du bokar din behandling eller besöker oss som kund.


Hur länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för att kunna bibehålla en löpande kundrelation och endast i det syfte som uppgifterna samlades in från början. Om en kund är inaktiv i 5 år tas informationen bort.


Tillgång till uppgifterna

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. Dessa uppgifter hanteras endast av oss på salongen och lämnas inte ut till obehöriga.


Kommunikation med dig som kund

Vi använder personuppgifter vid kommunikation med dig, t ex i form av nyhetsbrev som skickas via e-post eller sms.


Skönhet & inredning